Jdi na obsah Jdi na menu
 

30. 7. 2014

 Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

(Předpis č. 590/2006 Sb.)

 

      Z důvodu četných dotazů našich členů ohledně proplácení propustek k lékaři, či samotné docházky k lékaři v pracovní době, nebo doprovodu rodinného příslušníka, druha (družky), zde uveřejňujeme "Nařízení vlády" ze dne 12. prosince 2006, které je stále v platnosti!!!

     Znamená to, že toto "Nařízení vlády" budeme dodržovat jak my zaměstnanci, tak i náš zaměstnavatel. Ten ještě, dle Kolektivní smlouvy 2014 - 2015, poskytuje zaměstnancům DPMB, a. s. pracovní volno z důvodů jiných důležitých osobních překážek v práci nad rámec platných předpisů, viz. níže. Není možné, aby si někdo vysvětloval "Nařízení vlády" po svém a neproplácel nám propustky v plné výši (dle zákona), či jinak nás omezoval ve věci, na kterou máme ze zákona nárok.

     Je důležité tyto věci vědět a v konkrétní situaci se odvolat (Předpis č. 590/2006 Sb.). Je to naše zákonné právo, tak proč si brát dovolenou, když máme ze zákona nárok na propustku, placené volno a pod. (dle typu nepřítomnosti).

 

     Celý článek najdete zde:    Předpis č. 590/2006 Sb.

 

     Předpis č. 590/2006 Sb. ke stažení zde:    Předpis č. 590/2006 Sb.

 

 

     V kolektivní smlouvě na rok 2014 - 2015, v čl. 5. 7, se píše toto: 

    

     Zaměstnancům DPMB, a. s. poskytuje zaměstnavatel pracovní volno z důvodu jiných důležitých osobních překážek v práci nad rámec platných předpisů takto:

 

1. Při  narození  dítěte  manželce  (družce) zaměstnance v rozsahu jednoho kalendářního dne na odvoz do zdravotnického zařízení a jeden den na odvoz ze zdravotnického zařízení. Pracovní volno se poskytuje zaměstnanci s náhradou mzdy.

 

2.  Doprovod

zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením        s internátním provozem a zpět. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dvanáct pracovních dnů v kalendářním roce (jde o rozšíření zákonného nároku o šest dní).

 

3. Úmrtí rodinného příslušníka

Pracovní volno s náhradou mzdy se rozšiřuje o jeden den při úmrtí manžela, druha nebo dítěte.

 

4. Přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den při stěhování, dochází-li ke změně trvalého bydliště (v rámci  zákonného nároku se poskytuje za uvedenou dobu náhrada mzdy).   

 

     Pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec platných předpisů se nepřizná zaměstnanci, který měl  v  daném  a  předchozích třech měsících neomluvenou  absenci, příp. u něho běží výpovědní  doba s výjimkou výpovědi   z organizačních důvodů. 

 

     Celá Kolektivní smlouva ke stažení zde:  Kolektivní smlouva na rok 2014 - 2015